20231003 101634

Udskiftning af røroverkørsel i Nørreskov Bæk

Svendborg Sportsfiskerforening arbejder sammen med Svendborg Kommune og Havørred Fyn om vandløbs- og fiskemæssige forbedringer i det lille skovvandløb Nørreskov Bæk i Nørreskoven på Tåsinge. I februar måned i år fjernede frivillige fra foreningen således to rørlægninger, hvor vandløbet blev åbnet op. Dette arbejde kan du læse mere om på foreningens blog her.

Mandag og tirsdag i denne uge blev der så gennemført endnu en vigtig etape. Det lille, underdimensionerede plastrør, som før førte vandløbet under skovvejen blev nemlig udskiftet til et langt større betonrør med gennemgående vandløbsbund. Det gamle rør havde en diameter på 20 cm, mens det nye har en diameter på 60 cm. Dermed er der fjernet en spærring i vandløbet, hvor fisk nu igen vil kunne passere, og udlagt gydegrus op- og nedstrøms det nye rør vil desuden understøtte fiskenes naturlige formering i vandløbet.

Den næste aktivitet i Nørreskov Bæk vil være udlægning af ca. 10 gydebanker, hvilket foreningen håber at kunne gennemføre sidst på vinteren 2024. Tidspunktet skyldes, at vi bl.a. er nødt til at tage hensyn til jagtsæsonen i den private skov. Når dette arbejde skal udføres, vil der blive brug for frivillig hjælp fra foreningens medlemmer til en god, hyggelig og lærerig arbejdsdag - I hører nærmere herom.


Den gamle rørunderføring i plast, som kun var Ø200 mm


Krydsningsstedet opgravet og nyt rør nedsænkes


2 ud af 3 rørdele lagt


Nyt rør lagt og påfyldning påbegyndt (nedstrøms ende)


Nyt rør lagt og påfyldning påbegyndt (opstrøms ende)


Rørudskiftning gennemført og nøddesten udlagt (nedstrøms ende)


Rørudskiftning gennemført og nøddesten udlagt (opstrøms ende)


Skovvejen genetableret på krydsningsstedet