World Fish Migration Day 2022 (4)
World Fish Migration Day 2022 (1)
World Fish Migration Day 2022 (2)
World Fish Migration Day 2022 (3)

Projekt ved Nørreskov Bæk

Opdatering februar 2023!

Der var lørdag d. 18. februar 7 medlemmer fra Svendborg Sportsfiskerforening afsted, og der var brug for alle mand til det manuelle arbejde med fjernelse af rør og åbning af vandløbet. Vi startede med betonrøret omtrent 100 m opstrøms skovvejen (Røroverkørsel 2 i tilladelsen). Dette gik ganske raskt og godt, og vi kunne hive rørene op i hele stykker med tovværk. Dernæst gik vi til rørlægningen med plastrør lidt længere opstrøms (Røroverkørsel 3 i tilladelsen), og her var der en del mere gravearbejde. Men efter et stykke tid, og en god graveindsats, havde vi opgravet og fjernet størstedelen af rørene og etableret et åbent tracé til vandløbet. Enkelte rørelementer lå så dybt i brinken, at vi måtte kappe dem så korte som muligt og blænde dem - vandløbet vil således ikke finde den vej i fremtiden men vil løbe i det åbne tracé.

Dagen blev behørigt afsluttet med grillpølser og hyggeligt samvær ved Lunkebugten 🙂


Læs om forårets arbejde med at skabe fri passage for havørreden.
Artikel på Havørred Fyn


Nørreskov Bæk er de næste 5 år centrum i et projekt, der skal gøre den til gydeplads for havørreden.

Det hele startede med, at der i foråret 2022 blev udsat 1500 stk. smolt i udløbet, for at skabe en stamme der vil vende tilbage en gang i fremtiden.

I forbindelse med "Fish Migration Day" den 21. maj, tog foreningen hul på det arbejde, der skal sikre fri opgang i vandløbet. Med skovl og rive blev udløbet renset op og uddybet.
Senere skal der udlægges gydegrus og skjulesten i løbet.

Her er hvad Havørred Fyn skriver om projektet:

"På Tåsinge tager Svendborg Sportsfiskerforening for alvor fat om sagens kerne, da man her sikrer passage i det lille, men ufatteligt smukke vandløb, Nørreskov Bæk. Projektet på World Fish Migration Day omfatter rydning af tagrør. Men det er kun starten på et større restaureringsprojekt, som udføres af foreningen over de kommende år. Projektet vil på et senere tidspunkt omfatte udlægning af gydegrus og fritlægning af rørlagte overkørsler. Svendborg Sportsfiskerforening har på opfordring fra Havørred Fyn, valgt at adoptere bækken, og foreningen sikrer, at der fremover vil være passagemulighed ved bækkens udløb, så vandrefisk har frit slag i hele vandløbets længde."

Artiklen opdateres