Elfisk 2022 (23)2

Nye fredningsregler

Glæder du dig til en Å-tur?

Så må du vente lidt endnu!
I juli 2021 blev der vedtaget nye regler for fredning af ørreder i ferskvand. Fredningstider er for Bækørred og Havørred 16. november – 28. (29.) februar, de anførte datoer er inklusiv. https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/mindstemaal-og-fredningstider/fredningstider-i-ferskvand/

Mon ikke der er et par fine fisk tilbage i Stokkebækken også efter 1. marts.

Til orientering har Svendborgsportsfisker forening pr. 31. December 2022 opsagt medlemskab af Odense Å sammenslutningen.

Knæk og Bræk