Vandpleje

Klubaften med vandplejetema

Onsdag d. 13. december holder Svendborg Sportsfiskerforening (SSF) klubaften med vandplejetema. Vi har opnået meget på vandplejeområdet i år, og vi fortsætter ufortrødent i 2024. Til klubaften snakker vi ofte om lovgivning og forskellige vandløbsprojekter, men der er sjældent mulighed for at gå i dybden med detaljerne. På onsdag har vi derfor besluttet at blive konkrete og gennemgå nogle specifikke emner og vandløbsprojekter, som vi kan drøfte frem og tilbage. Vi tænder for projektoren, så vi sammen kan se på projekttegninger, vandløbskort mm. og få en god snak.

Vi har indtil videre følgende punkter på programmet:

1) Status på Svendborg Kommunes projekt i Kobberbæk/Trappebæk

2) Svendborg Kommunes restaureringsprojekt i Stokkebækken og SSFs eventuelle bemærkninger hertil?

3) Offentlige vs. private vandløb i Svendborg Kommune samt tilhørende regler og forpligtelser for vedligeholdelse

4) Medlemmernes gode idéer til vandplejeprojekter for SSF i 2024?

5) Seneste status på genåbning af Vrangbækken (tilløb til Lillebæk), som vi fortalte om efter generalforsamlingen.

Vi starter kl. 19 og håber, at mange af foreningens medlemmer har lyst til at møde op og deltage. Man kan bidrage i det omfang, man har lyst, og det er også helt ok at komme og være med på en lytter.

Bedste hilsner, Vandplejeudvalget