20240217 115922
20240217 120107
20240217 115905
20240217 120256
20240217 122658
20240217 115541
20240217 115551
20240217 115524

Beretning fra arbejdsdagen i Nørreskov Bæk


Lørdag d. 17. februar oprandt endelig dagen, hvor Svendborg Sportsfiskerforening og Havørred Fyn skulle udlægge gydegrus og skjulesten i Nørreskov Bæk på Tåsinge. Arbejdsdagen havde været under opsejling længe, men en lidt sen rørudskiftning i efteråret, samt hensyn til jagtsæsonen, nødvendiggjorde at komme ind i februar måned. Forinden havde vi været vandløbet igennem for at sikre os, at vi ikke ville komme i karambolage med etablerede gydebanker el. lign. Der var det ret tydeligt, at Nørreskov Bæk trængte til en "kickstart", hvilket man må sige nu er sket.

Vi mødtes på Nørreskovvej kl. 08 og kørte samlet ind i skoven, helt ned til vandet, da vi ville starte arbejdet nedstrøms fra. Her bød foreningen på morgenmad med kaffe og rundstykker, og omkring kl. 9 gik vi i gang med arbejdet. I alt var der leveret 4 m3 gydegrus og 2 m3 skjulesten, som skulle fordeles ligeligt på et nedstrøms og et opstrøms stræk. Det blev til nogle flotte gydebanker med tilhørende skjulesten, der også skaber turbulens omkring bankerne og hjælper med at holde dem sandfri. Desuden blev der lagt skjulesten ud på mange af de mellemliggende stræk.

På det nedstrøms stræk var der ret vådt og mudret en del steder i skoven, og vi havde derfor god hjælp af kørebrædder til trillebørene. Nogen præsterede dog alligevel at gå på røven og blive gennemblødt på bukserne (ingen nævnt, ingen glemt :-)). Den til dagen lejede motorbør gjorde det også godt og tog den værste brod af det fysiske arbejde. Torben "Mureren" Albertsen kørte den med sikker tålmodighed - Jes Jepsen havde mere benzin i blodet og pressede den til også at levere på tid.

Selvom vandløbet trængte til en hjælpende hånd, fandt vi bevis for, at havørrederne er klar til at bruge dette vandløb til gydning. Således fandt vi en død havørred på ca. 50 cm langt oppe i vandløbet! Dette efterlader stort håb for den kommende gydesæson, hvor der nu er grus at lægge æggene i.

Da klokken var 12.30, var vi færdige med det hele og sluttede dagen med en god frokost, bestående af Jens Rasmussens velgrillede pølser med tilbehør - dertil øl og vand. Vejret var i øvrigt skønt!

Tusind tak til dem, som mødte op og hjalp til. Alle gjorde et kanon stykke arbejde, og det er en fornøjelse at være sammen med så mange gode mennesker om arbejdet med at forbedre vores små, fine vandløb. Til efteråret vil vi have fokus på at sikre passage i vandløbet før gydesæsonen, og så kan havørrederne ellers bare komme! :-)

Bedste hilsner, Jakob Humaidan, Vandplejeudvalget