20230218 091746
20231121 152717

Udlægning af gydegrus og skjulesten i Nørreskov Bæk


Det er knap et år siden, at Svendborg Sportsfiskerforening påbegyndte arbejdet med vandløbsrestaurering i Nørreskov Bæk på Tåsinge.

Dengang åbnede vi rørlagte stræk, og sidenhen er en rørunderføring under skovvejen blevet udskiftet, hvorved der er skabt faunapassage for fisk og smådyr.

Nu er turen kommet til gydegrus og skjulesten, og vi har allerede markeret ca. 10 lokaliteter i vandløbet, hvor gydebankerne skal placeres. Der er set to havørreder langt oppe i vandløbet i det sene efterår. Så meget desto mere vil vi gerne sikre, at fiskene næste år har nogle gode steder at gyde.

Arbejdet foregår lørdag d. 17. februar fra morgenstunden. Foreningen er vært for kaffe og morgenmad samt frokost/eftermiddagsmad + drikkevarer efter endt arbejde.

Vandplejeudvalget stiller allerede med nogle folk til arbejdet, men øvrige foreningsmedlemmer skal også være velkomne og vil være værdsatte.

Tilmelding sker til Jakob Humaidan pr. sms. Kontaktinfo kan findes ved at klikke her. Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 10. februar. Praktisk info fremsendes i god tid før dagen.

Vel mødt til en god og hyggelig arbejdsdag i Nørreskov Bæk!