20231105 090144
20231105 092443
20231105 094006
20231105 101653
20231105 102359
20231105 102535
20231105 115739
20231105 120233
20231105 115707

Udlægning af gydegrus i Christinedalsbækken

Søndag d. 5. november lykkedes det at få gennemført arbejdsdagen med udlægning af gydegrus i Christinedalsbækken. Den var i første omgang blevet udskudt fra d. 21. oktober, hvor vi havde stormflod.

7 mand høj fra Svendborg Sportsfiskerforening og Frivillighedskoordinator Søren Knabe fra Havørred Fyn var mødt op. -Derudover entreprenøren Søren, hvis hjælp med minilæsseren havde været meget svær at undvære. Der var morgenbrød og kaffe på kommunens plads i skoven kl. 8.30, og derefter gik vi i gang.

Vi startede nedstrøms fra og arbejdede os op gennem vandløbet, indtil den sidste banke var lagt omkring frokosttid. Da var der lagt ca. 10 banker, og grusbunken i skoven var væk. Herefter nød vi en sandwich i skoven med drikkelse til og rundede dagen af med en sidste gåtur forbi alle banker. Omkring kl. 13 sagde vi farvel og tak for i dag.

I den kommende tid er det med at holde øje med gydende havørreder omkring bankerne. De kan bl.a. stå i de lidt dybere partier lige opstrøms en banke og derfra trække ned over banken for at gyde. November og december er gode måneder for gydevandring, ikke mindst efter mørkets frembrud med lommelygten i hånden. Husk dog ikke at komme til at forstyrre fiskene i deres gydning.

Tak til de frivillige samt Havørred Fyn og Svendborg Kommune for godt samarbejde omkring projektet!