DSC 0784

Svendborg Sportsfiskerforening søger medlemmer til nyt juniorudvalg


Svendborg Sportsfiskerforening er i færd med at oprette en ny juniorafdeling, som er noget, vi ikke har haft i en del år. De unge mennesker er vigtige for foreningens fremtid, og i foreningen har de mulighed for at komme ud i den friske luft og blive beriget med en masse gode fiske- og naturoplevelser.

Thomas Larsen, som har taget initiativ til den nye juniorafdeling, er formand for et nyt juniorudvalg, der også allerede tæller to øvrige foreningsmedlemmer. Der er en del praktiske opgaver forbundet med afvikling af klubaftener og fisketure for juniorer, så vi søger, blandt foreningens medlemmer, 2-3 yderligere deltagere til juniorudvalget.

Så hvis du har lyst til, og mulighed for, at afse noget tid til dette arbejde, så kontakt Thomas og få en snak om det. Kontaktinfo findes ved at klikke her.

Din hjælp med den nye juniorafdeling vil være værdsat! Thomas er tovholder og hovedansvarlig for den nye afdeling, men det kan ikke gøres helt uden støtte fra andre medlemmer. Meld dig derfor kun, hvis du er klar til nogle gange at hjælpe til med fx afvikling af klubaftener, transportkørsel til lokale fisketure el. lign. Sidstnævnte honoreres af foreningen med statens lave takst for kørselsgodtgørelse. Det forventes ikke, at man kan hjælpe ved alle aktiviteter, men nogle gange.

Se den nye juniorafdelings aktivitetskalender for 2024 ved at klikke her.

Henvendelse bedes rettet til Thomas senest d. 1. marts 2024.

Ovenstående foto er fra elfiskeriet i Stokkebækken i efteråret 2023, hvor de dygtige og dedikerede elever fra Stokkebæk-skolens 7. klasses Outdoor-linje kom og hjalp til.

På vegne af Bestyrelsen håber jeg, at initiativet til en ny juniorafdeling vil møde god opbakning fra vores medlemmer.

Mvh. Jakob Humaidan, Formand