Opstroms
Nedstroms
20231031 162804

Status på Nørreskov Bæk

Det er en måned siden, at den nye røroverkørsel blev etableret i Nørreskov Bæk. På det seneste er der kommet godt med nedbør, og der er derfor meget vand i vandløbet. I øjeblikket ville fisk sagtens kunne svømme op og gyde i vandløbet.

Jeg var på stedet i går eftermiddags, og røret fungerer fint med både god vandafledning og fuld faunapassage. En stor del af det gydegrus, som udlagdes op- og nedstrøms røret ifbm. etableringen er nu sandet til, men det var vores forventning, at der skulle indfinde sig en eller anden form for ligevægt, før vi så den endelige situation.

Nu skal det blive rigtig godt forhåbentlig til februar at få udlagt gydebanker 8-10 steder i vandløbet, hvor der også skal placeres nogle enkelte turbulensskabende sten. Disse har eminente evner til at holde gydebanker sandfri i vandløb med en vis sedimenttransport, som der også er i Nørreskov Bæk.

En smuk dåhjort med pænt gevir betragtede mig et øjeblik fra stien - fotoet af den blev noget groft, da jeg måtte zoome ind X10.

Se fotos foroven ved at slide til siden samt videoer nedenfor - husk lyd! :-)