20231125 095127

Resultat af medlemsundersøgelse om Stokkebækken


I starten af marts 2024 igangsatte bestyrelsen en spørgeskemaundersøgelse med 5 spørgsmål om medlemmernes anvendelse af Stokkebækken. Der blev orienteret om undersøgelsen på sms, e-mail og Facebook, og det var muligt at svare på et fremsendt spørgeskema pr. e-mail eller et spørgeskema i klubben ved fysisk fremmøde d. 13. og 20. marts. I weekenden inden d. 20. marts foretog bestyrelsen også telefonopkald til alle medlemmer, som endnu ikke havde svaret, hvor man fik mulighed for at afgive svar telefonisk.

Ovenstående har resulteret i, at i alt 57 medlemmer har besvaret undersøgelsen. Med knap 100 medlemmer i foreningen finder bestyrelsen dette tilfredsstillende og betragter undersøgelsen som repræsentativ og valid.

Du kan se resultatet af undersøgelsen ved at klikke her.

Bestyrelsen har drøftet resultatet af undersøgelsen, samt fremtidig strategi for Stokkebækken, på et ekstraordinært møde d. 21. marts 2024. På samme møde blev der drøftet strategi ved de forestående lodsejerforhandlinger om fiskeleje i Stokkebækken, som nu netop er afsluttet.

Det glæder bestyrelsen at kunne meddele, at der ved lodsejerforhandlingerne er opnået en samlet reduktion i fiskelejen på ca. 4.000 kr. ifht. tidligere år. Efter forhandlingerne har Svendborg Sportsfiskerforening fiskeret på de samme stræk som hidtil.

I ønskes alle en god påske,

Mvh. Bestyrelsen