2018-10-20 08.28.16.jpg

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Svendborg Sportsfiskerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 15. november 2023 kl. 19.00 i klubhuset på Dronningemaen 39, 5700 Svendborg.

Dagsorden

1: Valg af dirigent

2: Bestyrelsens beretning v/formand

3: Fremlæggelse af regnskab v/kasserer

4: Behandling af indkomne forslag

5: Fastsættelse af kontingent for 2024

6: Valg til bestyrelsen. På valg er følgende:

 1. Lars Ellermann
 2. Kim Mathisen
 3. Bent Rosenholm
 4. Jan Rødland

7: Valg af suppleanter: 2 stk.

8: Valg af revisor og revisor-suppleant

9: Eventuelt

 1. Klubmester udnævnes
 2. Foreningens udvalg dannes
  • Tur- og konkurrenceudvalg
  • Vandplejeudvalg
  • Praktisk udvalg
  • PR- og hjemmesideudvalg
  • Arrangementsudvalg

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Et forslag skal være skriftligt og begrundet, og forslagsstiller skal fremgå.

Mvh. Bestyrelsen