20231230 121551

Formandens tanker fra møde i Det Grønne Råd


D. 8. januar 2024 var der møde i Det Grønne Råd, hvor en lang række interesseorganisationer sidder repræsenteret og skal være med til at prioritere Svendborg Kommunes indsats på det grønne og blå område. Der deltager også lokalpolitikere og folk fra forvaltningen i rådsmøderne.

Svendborg Sportsfiskerforening er også repræsenteret, og d. 8. januar deltog den nye formand for første gang. Forskellige emner på dagsordenen blev drøftet, og derefter var der en stor workshop, hvor man skulle rundt til forskellige poster og bidrage til kommunens indsatsprioritering.

Generelt, blandt rådets medlemmer, var bl.a. genåbning af rørlagte vandløb, samt bedre adgang til de sydfynske kyster, en høj prioritet. Derudover understregede Svendborg Sportsfiskerforening vigtigheden af at holde fokus og fremdrift i et par vigtige sager. Det drejer sig om hhv. den manglende løsning af Gundestrup Mølle som spærring på Hundstrup Å samt problematikken med udledning af husspildevand til Christinedalsbækken.

I Det Grønne Råd sidder en stor og blandet flok, og interesserne er mangeartede. Det er dog vigtigt for Svendborg Sportsfiskerforening at være aktiv og synlig i sådanne fora, så vi bedst muligt kan udøve vores positive indflydelse på vandmiljøet. Rådet er også en god anledning til at lære både lokalpolitikere og forvaltning bedre at kende, som er vigtige samarbejdspartnere i vores egne projekter og foreningsdrift samt vores generelle arbejde for bedre natur- og miljøforhold i vandløb, søer og hav.

Næste møde i Det Grønne Råd er til foråret.

Her kan du finde referat og workshop-opsamling fra mødet i Det Grønne Råd d. 8. januar.