IMG 1896

Fjernelse af spærringer i Christinedalsbækken

Torsdag d. 21. september fjernede Svendborg Sportsfiskerforening og Havørred Fyn spærringer i Christinedalsbækken. Svendborg Kommune stillede desuden med de to skov- og landskabsingeniør-studerende Andreas og David, som ydede en stor og god indsats. Med håndkraft blev væltede træer og grene, der spærrede for fiskepassage, håndteret og omrokeret. Større stenstyrt blev desuden udlignet til et jævnt fald med god passage.Der er mange sten i vandløbet, og det er naturligvis fortsat vildt og naturligt - men nu kan de trækkende gydefisk, heriblandt havørred, bevæge sig helt fra udløbet i havet og de knap 500 meter op til røret, hvor det åbne vandløb starter under Kogtvedvej. En særlig tak til Andreas og David for hjælpen!Desværre blev det ved Kogtvedvej også konstateret, at der fortsat ledes urenset husspildevand til vandløbet. Svendborg Kommune og Svendborg Forsyning (Vand og Affald) arbejder dog på at få fundet årsagen og løst problemet.

Svendborg Sportsfiskerforening har brug for flere mand til udlægning af gydegrus lørdag d. 21. oktober fra kl. 9 til 12. Kontakt Jakob Humaidan for tilmelding - se kontakt info under Vandplejeudvalget.