20231121 152717

Fisk i Nørreskov Bæk


Nørreskov Bæk leverer en tidlig julegave til Svendborg Sportsfiskerforening, som har udført forskelligt vandløbsrestaureringsarbejde i bækken i 2023.

For få uger siden, da foreningsmedlem Jan Moses gik sin hyppige tur ved bækken, spottede han to havørreder. De var svømmet langt op i vandløbet og stod lige ved nedstrøms ende af den nye rørunderføring, som foreningen har været med til at etablere, og som nu sikrer passage for fisk og smådyr under skovvejen. Da fiskene opdagede Jan, stak de hurtigt af.

Fiskene var ikke ret store - maksimalt 30 cm - og har derfor nok ikke været gydeklar. Til gengæld er de svømmet hele vejen op fra havet, hvilket er et godt tegn. Jan har tidligere, for få år siden, spottet en stor havørred i Nørreskov Bæk tættere på udløbet til havet. 

Svendborg Sportsfiskerforening planlægger i 2024 at fortsætte vandløbsrestaureringen i Nørreskov Bæk med udlægning af gydegrus og skjulesten flere steder i vandløbet.

Dermed håber vi, at bækken vil kunne danne rammer om fiskenes formering, hvor gydeklare havørreder svømmer op i vandløbet ved stor vandføring, gyder og efter et kortvarigt ophold atter vender tilbage til havet.