World Fish Migration Day 2022 (4)

Atter fri passage ved Nørreskov Bæks udløb


Som det efterhånden ikke kan være gået nogens næse forbi, er Svendborg Sportsfiskerforening engageret i Nørreskov Bæk på Tåsinge. Dette i form af vandplejearbejde med bl.a. åbning af rørlagte stræk, udskiftning af røroverkørsel, for at skabe fiskepassage, og i 2024 også udlægning af gydegrus og skjulesten.

Det var derfor vigtige informationer, som foreningsmedlem Jan Moses kunne give Vandplejeudvalget, da han til generalforsamlingen onsdag fortalte, at vandløbets udløb var helt tilstoppet af tang, siv mm. Jan går ofte tur i området, og ikke mindst stormfloden havde åbenbart lukket alt til, så fisk ikke kunne komme op, og skovvejen desuden stod oversvømmet.

Undertegnede ringede derfor til skovforvalter fredag morgen, som oplyste at han tidligere havde bestilt en entreprenør til opgaven med at rense udløbet, men at han nu ville rykke vedkommende, så arbejdet kunne blive gjort.

Og fredag eftermiddag, da Jan igen gik tur ved udløbet, kunne han konstatere, at entreprenøren allerede havde været forbi og udført arbejdet, så der igen var skabt fuld passage i begge retninger. Dette er foreningssamarbejde, når det er bedst, og alle opfordres til at indberette de ting, de ser, når de er ude i naturen og ved de forskellige vandløb. Tag altid gerne et par fotos med mobilen, hvis det er muligt - så er det nemmere at drøfte og håndtere situationen.

Havørreden kan nu igen svømme op i Nørreskov Bæk og måske bruge de par gydebanker, som er udlagt ifbm. udskiftningen af røroverkørslen tidligere på året.


Fotos af udløbet efter arbejdets udførelse, taget af Jan Moses, ses nedenfor.