20231026 161132
20231026 161138
20231026 161151
20231026 161218
20231026 161605
20231026 161640
20231026 161633
20231026 161807
Indsats

Torsdagstur til Egenserenden

Jeg tog i forgårs en torsdagstur efter job - ikke som Daniel Holm med fiskestangen i hånden - men med vandplejebriller på.

Jeg var bl.a. forbi det lille, fine vandløb Egenserenden, som har sit udløb lige øst for Vesterrøn. Opstrøms Rantzausmindevej - på kommunens areal - løber vandløbet super fint og terrænnært, og med de seneste dages nedbør var der fin vanddybde. Det lignede et super sted for ørred, men strækket kunne trænge til nogle gydebanker og lidt variationsskabende, større sten. Spanget ligger underligt skævt, men spærrer dog ikke i vandløbet. Forholdet er indberettet til kommunen, som har lovet at følge op.

Nedstrøms Rantzausmindevej - også kommunalt areal - var der sket ting og sager under stormfloden. Højvandet havde løftet den store bro henover vandløbet af og kastet den hen på vandløbsbrinken. Derudover var vandløbet et sted nærmest spærret af siv og stammer, hvor der desuden lå en madras/hynde i vandløbet. Jeg har været i dialog med Svendborg Kommunes vandløbsbiolog, som har givet kommunens driftsfolk opgaven med at tage ud og skabe passage i vandløbet igen.

Udløbet til havet så rigtig fint ud med god optræksmulighed - tidevandet var dog også ca. 30-40 cm over normalen, da jeg besøgte stedet. Diverse joller havde desuden fået en kradsbørstig behandling af det ekstreme vejr.

Statens vandområdeplaner har udpeget Egenserenden til vandløbsrestaurering. Dette omfatter bl.a. udlægning af gydegrus og variationsskabende sten samt genslyngning. Disse projekter skal udføres af Svendborg Kommune, som kan søge EU-midler til opgaven.

Foto 1-4 viser opstrøms Rantzausmindevej. Foto 5-8 viser nedstrøms Rantzausmindevej. Foto 9 viser vandløbets samlede indsatsudpegning til restaurering i statens vandområdeplaner.