IMG 20240308 082618

Kims drengedrøm om tun gik i opfyldelse


Gennem sit medlemskab af havfiskeklubben Målerne har Kim Mathisen nogle gange fået mulighed for at komme med ud og forsøge at fange tun, efter den store rovfisk igen har indfundet sig i de danske farvande. Tunene indfanges til forskningsmæssige formål i samarbejde med DTU Aqua og genudsættes. 11 gange havde Kim således været afsted fra Skagen uden gevinst, da han i slutningen af august blev inviteret med på en tur på Øresund.

Han tog hjemmefra kl. 03:00 og ankom i Helsingør kl. 06:00. Kl. 06:30 sejlede gruppen ud for at fange makreller til agn, og 2 timer senere satte de 4 balloner, der fungerer som store flåd forbundet til hver sin fiskestang. Under ballonen er 15 m line, et vægtlod på 150 gr. og yderligere 15 m line ud til den levende makrel, som dermed kan svømme mellem havoverfladen og 30 m ned. Krogen, som tunen fanges på, er en stor cirkelkrog med et gab på ca. 2 cm, og linen er 1,8 mm tyk med en lidt tykkere "forline" helt ud til krogen. Med dette setup drives der i strømmen, indtil tunen hugger.Efter 45 minutters fiskeri huggede den første tun, som sad på i 20 minutter, men derefter faldt af. Gruppen satte ballonen igen og fiskede i yderligere 4 timer, før den næste tun huggede. Denne fisk sad godt på krogen, og efter 35 minutters fight, hvor 4 mand skiftedes til at fighte fisken, kunne de sikre tunen og fiksere den langs siden af båden. Dette var en relativt kort fight for en tun og en fordel ifht. ikke at udtrætte fisken for meget. Gruppen havde tunen i deres varetægt i ca. 12 minutter, før DTU Aqua kom og overtog.Ved DTU Aquas båd blev tunen målt, der blev taget en vævsprøve, og der blev monteret en GPS-sender, som fungerer i 7 år. 4-5 minutter senere kunne tunen genudsættes. Den målte 248 cm og vejede ca. 265 kg. Den skal nu bidrage med vigtige data til den forskning, som pågår indenfor det marine område.