net-2644073_1280.jpg

Anmeld ulovlige garn

Når du færdes jævnligt på vore kyster, vil du sikkert også støde på ulovlige garn. Det er vigtigt at disse bliver anmeldt, for at skabe synlighed i udbredelsen af problemerne. Det giver også Fiskerikontrollen mulighed for at gribe ind og fjerne de ulovlige garn og evt. fange den skyldige.

Lige så vigtigt som at få anmeldt de ulovlige garn, er det at man er sikker på, at det kun er de ulovlige garn, der anmeldes. Der er ingen grund til at spilde Fiskerikontrollørernes tid ved at kontrollere en lovlig sat ruse mm.

Det er også vigtigt at pointere at det er absolut forbudt at gribe ind selv (selvtægt er strafbart) ved at fjerne eller ødelægge garn mm.

Skema til anmeldelse til ministeriets hjemmeside. 

Fiskerikontrollens Døgnvagt: 72 18 56 09
E-mail: fmc@lfst.dk

Fiskerikontrollens afdeling Kolding: 72 18 58 30
E-mail: inspektoratoest@lbst.dk