El-fiskeri efter moderfisk i Stokkebækken

Hvert efterår omkring november, elfiskes der i Stokkebækken.
Stokkebækken er en af de få åer der er selv-reproducerende og leverer en stor del af den mængde moderfisk der skal til, for at opfylde ønsket om udsætninger på Østfyn.

Moderfiskene, der omfatter både hun og hanfisk, indbringes til Fyns Laksefisk - Elsesminde. Her stryges fiskene, hvor rogn og sæd udtages og blandes. De befrugtede æg venter nu på at klække og næste generation af Havørreder ser dagens lys. Når ynglen er gammel nok omkring april måned, udsættes ynglen/smolten i å-mundinger på Fyn.
I forbindelse med udsætningerne, yder foreningen fødselshjælp ved at være tilstede de første 3-4 dage, fra solopgang til solnedgang, hvor de er mest sårbare overfor angreb fra Skarver og Måger.

Ønsker du at se hvordan det forgår eller vil være med til el-fiskeriet, kontaktes foreningens formand for Vandplejeudvalget.
Han vil så tage stilling til hvorvidt ønsket kan opfyldes og aftale videre forløb. Dette er for både at tage hensyn til afvikling af el-fiskeriet, naturen og vores aftale med lodsejere omkring trafik på deres private jorder.