Kystkonkurrence 2024

Praktiske informationer:

14. til 15. september 2024
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 13. september
Konkurrenceansvarlig: Nicolaj Bech Andersen tlf. 30 11 96 02
Pris: 125 kr.

Der er præmie til de 7 største fisk.

Alle kan deltage i konkurrencen.

Deltagerbevis kan købes hos Michaels Jagt & Fiskeri eller på www.michaelsjagt.dk og hos Go-Fishing eller på www.go-fishing.dk  fra den 1. august til d. 13.september.

Konkurrenceregler:

Der må fiskes fra: lørdag kl. 00.01 til søndag kl. 15.00.
Der må fiskes på kysterne rundt langs Fyn og de fynske øer.
Mindstemål er 45 cm.
Kun havørred fanget fra kysten med spin, flue eller mede kan deltage. Kastefiskeri fra små-båd, flydering, kajak, eller kano er tilladt. Dvs. Laks, Regnbueørred og Steelhead kan eksempelvis ikke deltage i konkurrencen.
Fangeren skal personligt indveje sin fisk og kunne fremvise kvittering for betalt deltagergebyr, gyldigt fisketegn og legimitation.
Indvejning skal ske i de tidsrum, som er nævnt nedenfor.
Hver deltager kan kun have 1 fisk med i konkurrencen.
En allerede indvejet fisk kan skiftes ud med en større.
En havørred til indvejning må ikke have været renset eller frosset. Skønnes det, at fisken har været frosset, afvises den.
Ved 2 fisk med samme vægt, vinder korteste fisk. Er der stadig lighed, fortages lodtrækning.
Indvejningsleder forbeholder sig suverænt ret til at afvise fangster, hvis der er mistanke om, at reglerne ikke er overholdt.
Deltagere, der ikke opnår en TOP 7-placering, deltager i lodtrækning om en gevinst. Er vinderen ikke tilstede, trækkes en ny vinder.


Sådan måles fisken:

Fisken lægges i en målekasse, halen spredes ud, og målet aflæses i en lige linje fra spids til spids. Vægt måles med digitalvægt.
Indvejningslederens afgørelse er gældende i alle tvivlsspørgsmål.

Indvejning ved klubhuset:

Lørdag kl. 17.30 til 18.00
Søndag kl. 14.30 til 15.00
Indvejning foregår ved foreningens klubhus på Dronningemaen 33, 5700 Svendborg.
Parkering kan ske på Naturamas p-plads.


Præmieoverrækkelse: søndag kl. 15.00


Der er tændt op i grillen søndag kl. 14.00,
så kom og få en pølse og se præmieoverrækkelsen kl. 15.00.


HUSK: kun hele fisk - ikke renset!