Svendborg Sportsfiskerforenings Kystkonkurrence 2023

Se plakat

Svendborg Sportsfiskerforenings Kystkonkurrence 2023
16. til 17. september 2023
1. Præmie: Værdi 3.000 kr. 

Præmie til de 3 største fisk og alle kan deltage i konkurrencen. 

Deltagerprogrammer købes hos Michaels Jagt & Fiskeri fra den 06. september 2023
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 15. september ved Michaels Jagt & Fiskeri.
Pris: 100 kr.

Tur ansvarlig: Nicolaj Andersen tlf. 30 11 96 02
Konkurrenceregler:
• Der må fiskes fra: lørdag kl. 00.01 til søndag kl. 15.00
• Der må fiskes kysterne rundt langs Fyn og de fynske øer.
• Mindstemål er 40 cm.
• Kun Havørred fanget fra kysten med spin, flue eller mede kan deltage. Kastefiskeri fra små-båd, flydering, kajak, eller kano er tilladt.
• Laks, Regnbueørred og Steelhead kan ikke deltage i konkurrencen.
• Fangeren skal personligt indveje sin fisk og kunne fremvise kvittering for betalt deltagergebyr, gyldigt fisketegn og legimitation.
• Hver deltager kan kun have 1 fisk med i konkurrencen.
• Allerede indvejet fisk kan skiftes ud med en større fangst.
• Havørred til indvejning må ikke have været renset eller frosset. Skønnes det at fisken har været frosset, afvises den.
• Ved 2 fisk med samme vægt, vinder korteste fisk. Er der stadig lighed, fortages lodtrækning.
• Indvejningsleder forbeholder sig suverænt ret til at afvise fangster, hvis der er mistanke om at reglerne ikke er overholdt.
• Deltagere der ikke opnår en TOP 3 placering deltager i lodtrækning om en gevinst. Er vinderen ikke tilstede, trækkes ny vinder.

Sådan måles fisken:
• Fisken lægges i en målekasse, halen spredes ud og målet aflæses i en lige linje fra spids til  spids. Vægt måles med digitalvægt.
• Indvejningslederens afgørelse er gældende i alle tvivlsspørgsmål.

Indvejning ved klubhuset:
lørdag kl. 17.30 til 18.00
søndag kl. 14.30 til 15.00
Præmieoverrækkelse: søndag kl. 15.00
Indvejning forgår ved foreningens klubhus på Dronningemaen 33, Svendborg.
Parkering på Naturama’s p-plads.
Der er tændt op i grillen søndag kl. 14.00,
så kom og få en pølse og se præmieoverrækkelsen kl. 15.00

(Husk kun hele fisk, ikke renset)