Turplan for 2022

DOWNLOAD TURPROGRAM


Odense Fjord (KM) 
Lørdag d. 12. marts 2022
Afgang fra klubhuset kl. 07.00
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 9. marts i klubhuset eller på tlf. 60 10 51 15
Turansvarlig: Bent Rosenholm
Odense Fjord
Fyns største fjord med masser af fantastiske havørred pladser. I 2014 trådte en særfredning af fjorden i kraft, Odense Fjord fredningen.
Det betyder, at den indre del af Odense Fjord, Inderfjorden, skal være fuldstændig fri for garn 5½ måned af året: Fra 1. december til 15. maj. I den resterende tid må der kun fiskes med ruser og særlige skrubbegarn, som er designet til primært at fange fladfisk. For lystfiskere gælder, at fiskeri i Inderfjorden ikke er tilladt fra 1. oktober til og med 1. fredag i marts. Yderligere gælder i hele Odense Fjord, at mindste-målet for havørred er 45 centimeter. Det vil sige 5 centimeter længere end de 40 centimeter, som ellers gælder langs de danske kyster. Alt sammen betyder det, at flere havørreder over-lever og kan vokse sig store, hvilket både bidrager til robuste havørredstammer og et fornemt havørred-fiskeri i og uden for fjorden.
Pladsvalget fastsættes på dagen, når vejr- og vindforhold kendes. Så sæt kryds i kalenderen og tag med på fisketur. 


Varde kommer på besøg
Fredag d. 25 – Søndag d. 27. marts 2022
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 16. marts i klubhuset eller på tlf. 29 29 30 38
Turansvarlige: Lars Ellermann
Varde kommer på besøg og der fiskes om pokalen. I år med Vindebyøre lejrskole som basis.
Pris for hele arrangementet 125 kr. (2 x morgenmad, 2 x madpakke og spisning lørdag aften - Kun spisning lørdag aften betales 80 kr.) Vi mødes fredag aften kl. 19 til kaffe og indkvartering på Vindbyøre lejrskole. Fælles morgenmad og madpakkesmøring lørdag kl. 7 og herefter starter fiskeriet. Spisning lørdag aften kl. 19. Morgenmad søndag og madpakkesmøring kl. 8 Indvejning af fisk og afslutning med pokal overrækkelse kl. 14.
Pris for overnatning 90 kr. pr nat


Kysttur til Tåsinge (KM)
Lørdag d. 9 april. 2022
Afgang fra klubhuset kl. 07.00
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 6. april i klubhuset eller på tlf.28 73 70 46
Turansvarlige: Torben Albertsen
Turen går til Tåsinge hvor der alt efter vind og vejr fiskes på kendte men også ”nye” pladser.


Kysttur til Frankeklint / Nordspidsen Langeland (KM)
Søndag d. 24. april 2022
Afgang fra klubhuset kl. 07.00
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 20. april i klubhuset eller pr tlf.  30119602
Tur ansvarlige: Nicolaj Bech Andersen
På Langelands nordspids fiskes udover rev. Fra Frankeklint (700 meter syd ad den vestvendte kyst) vadefisker du udover en mørk og varieret bund.
Der er gode fiskemuligheder og du kan være heldig at trække en stor trofæ fisk i land.


Laksetur til vennerne i Varde
Fredag d 6. – Søndag d. 8. maj. 2022
Mødested: Vi kører fra klubhuset fredag kl.17.30
Tilmeldingsfrist: onsdag d. maj i klubhuset eller på tlf. 29 29 30 38
Tur ansvarlig: Lars Ellermann
Vi bor i år på Lykkebjerg B&B, pris pr. person 320 kr. på dobbeltværelser.
Stedet ligger tæt på fiskepladserne.
Varde Å kan byde på et spændende laksefiskeri.
Tur til Varde å for at fange laks og kæmpe om Å pokalen.
Se nærmere oplysninger i klubhuset eller VSF-hjemmeside.


Hindsholm (KM)
Søndag d. 22. maj 2022
Afgang kl. 07.00 fra klubhuset.
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 18. maj i klubhuset eller på tlf. 60 10 51 15
Tur ansvarlig: Bent Rosenholm
Fyns største halvø som er omgivet af ikke mindre end 4 farvande, Odense Fjord, Kattegat, Storebælt, Romsø Sund og Kerteminde bugten. Masser af klassiske havørred pladser og mange har fanget deres trofæ-fisk på Hindsholm. Thomas Hansen har opkaldt en af sine favorit fluer "Hindsholmfluen", husk at have den i æsken enten til fluestangen eller som ophænger. Det er muligt at finde alle former for bundforhold på Hindsholm og alt efter vejr og vind vælges den bedst mulige plads på dagen. Her i Maj måned vil vandtemperaturen ofte være mellem 12 - 16 grader hvilket er optimalt for havørredens stofskifte, med andre ord den er på jagt hele døgnet og ofte i flot kondition. Fangstgaranti kan der ikke loves, men der er på denne tur er god chance for en lang blank fisk med masser af løse skæl :)


Skjern Å
Lørdag d. 25. juni 2022
Afgang kl. 07.00 fra klubhuset
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 22. juni i klubhuset eller på tlf. 28 73 70 46
Tur ansvarlig: Torben Albertsen
Vi fisker på Borisstykket ved Ahlergård. Her bliver der hvert år fanget store og flotte laks, det er også på dette stykke at den største laks fanget i dask vandløb er fanget. en laks på hele 26,5 kg med en længde på 136 cm og et liv mål på 76 cm.
Fisketegn til Boris stykket kan købes på fisketegn.dk og skal købes hjemmefra.


Aften- og natfiskeri på Thurø Rev. (KM)
Fredag d. 12. august 2022
Mødested: ved spejderhytten på Grastenvej 231 A. Kl. 21.00
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 3. august i klubhuset eller på tlf. 29 29 30 38
Tur ansvarlig: Lars Ellermann
Vi har base ved Spejderhytten og det er her vi vil grille og eventuel overnatte. Pris for grillmad og morgenmad 50 kr.
Medbring egne drikkevarer og sovepose.
Fiskepladserne ligger inden for gåafstand.


AFLYST! - Laksetur til Mandals elven.
Lørdag d. 20.- Lørdag d. 27. august 2022(Uge 34)
Prisen for turen ligger på ca. 4.500 kr. (Rejsen, hytter, fisketegn, kost)
Onsdag d. 23. februar kl. 19.00 vil der være info møde om turen / tilmelding i klubhuset.
Ved tilmelding betales 1.500 kr. i tilmeldingsgebyr. 
Turansvarlig: Nicolaj Bech Andersen tlf. 30 11 96 02 
Vi bor på Usland ved Øyslebø ca. 300 meter fra elven. Vi fisker i zone 3 som er 13 km lang og  byder på attraktivt fiskeri for både fluefisker og spinnefiskeri.


Tur til Kasmose Skov (KM)
Søndag den 28. august
Afgang kl. 7.00 fra klubhuset
Tilmeldingsfrist onsdag den 24. august i klubhuset eller til turansvarlig
Turansvarlig: Bent Rosenholm tlf.: 60105115
Et dejligt sted der rummer natur der skal opleves.
En suverænt god bund, da der fiskes over den såkaldte leopardbund, samt dejlige badekar med chance for en god havørred. 
De stejle skrænter ved Kasmose og Røjle Klint består af plastisk ler der efter en regntid får store partier af leret til at skride i havet. I selve Røjle Klint er der hele tre istider repræsenteret, alt imens Kasmose Skov er urørt og vokser vildt, hvilket giver et godt livsgrundlag for både insekter og fugle, besøg stedet og oplev naturen når den får lov at passe sig selv.
Kraftig blæste eller regn kan på virke meget grumset vand.


Svendborg Sportsfiskerforenings Kystkonkurrence 2022

17. til 18. september 2022

Præmie: Værdi 3.000 kr. 
Præmie til de 3 største fisk og alle kan deltage i konkurrencen. 

Deltagerprogrammer købes hos Michaels Jagt & Fiskeri fra den 06. september
Tilmeldingsfrist: fredag d. 16. september ved Michaels Jagt & Fiskeri.
Pris: 100 kr.

Tur ansvarlig: Nicolaj Andersen tlf. 30 11 96 02

Konkurrenceregler:
• Der må fiskes fra: lørdag kl. 00.01 til søndag kl. 15.00
• Der må fiskes kysterne rundt langs Fyn og de fynske øer.
• Mindstemål er 40 cm.
• Kun Havørred fanget fra kysten med spin, flue eller mede kan deltage. Kastefiskeri fra små-båd, flydering, kajak, og kano er tilladt.
• Laks, Regnbueørred og Steelhead kan ikke deltage i konkurrencen.
• Fangeren skal personligt indveje sin fisk og kunne fremvise kvittering for betalt deltagergebyr, gyldigt fisketegn og legimitation.
• Hver deltager kan kun have 1 fisk med i konkurrencen.
• Allerede indvejet fisk kan skiftes ud med en større fangst.
• Havørred til indvejning må ikke have været renset eller frosset. Skønnes det at fisken har været frosset, afvises den.
• Ved 2 fisk med samme vægt, vinder korteste fisk. Er der stadig lighed, fortages lodtrækning.
• Indvejningsleder forbeholder sig suverænt ret til at afvise fangster, hvis der er mistanke om at reglerne ikke er overholdt.
• Deltagere der ikke opnår en TOP 3 placering deltager i lodtrækning om en gevinst. Er vinderen ikke tilstede, trækkes ny vinder.

Sådan måles fisken:

• Fisken lægges i en målekasse, halen spredes ud og målet aflæses i en lige linje fra spids til  spids. Vægt måles med digitalvægt.
• Indvejningslederens afgørelse er gældende i alle tvivlsspørgsmål.

Indvejning ved klubhuset:
lørdag kl. 17.30 til 18.00
søndag kl. 14.30 til 15.00

Præmieoverrækkelse: søndag kl. 15.00
Indvejning forgår ved foreningens klubhus på Dronningemaen 33, Svendborg.
Parkering på Naturama’s p-plads.
Der er tændt op i grillen søndag kl. 14.00,
så kom og få en pølse og se præmieoverrækkelsen kl. 15.00

(Husk kun hele fisk, ikke renset)


Kysttur til Østfyn (KM) 
Søndag d. 2. oktober 2022
Afgang kl. 08.00 fra klubhuset
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 28. september i klubhuset eller på tlf. 30119602
Tur ansvarlig: Nicolaj Bech Andersen
Den fynske østkyst bugner med spændende kystpladser hvor der er noget for enhver smag. ... valget af fiskeplads vælges ud fra vindforholdene på dagen.


Helnæsbugten - Årets sidste klubtur. (KM)
Søndag d. 23. oktober.2022
Afgang kl. 08.00 fra klubhuset
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 19. oktober i klubhuset eller på tlf. 60 10 51 15
Turansvarlig: Bent Rosenholm 
Turen til Helnæs er snart blevet en klassiker og har indtil videre ikke svigtet, der er blevet landet fisk hver gang. Denne gang går turen ind i bunden af Nørre-fjorden hvor der kan fiskes ud over blød bund eller tag turen ud til Skarris Odde som minder mere om åben kyst. Vandkvaliteten i fjorden er indenfor de sidste 5 -7 år blevet væsentligt forbedret og der fanges nu både Pighvar og småtorsk, ålegræsset er ligeledes i stærk fremgang og hjælper med til at sikre et højt iltindhold til glæde og gavn for både byttedyr og rovfisk. Turen til Helnæs markerer samtidig afslutningen på vores Klubmester ture, det har tidligere netop været på denne tur at de sidste point er kommet i hus og spændingen har holdt til det sidste. Midt på dagen serveres et varmt måltid.