20230914 160329

Elfiskeri i Christinedalsbækken


Svendborg Sportsfiskerforening og Havørred Fyn har påbegyndt et samarbejde omkring det lille vandløb Christinedalsbækken. Det løber gennem skoven i Christinedal på en knap 500 m lang strækning fra Kogtvedvej til havet ved Strandhuse i Svendborg By. Vandløbet har stort fald, varieret bund med grus og sten og løber i skygge af skoven. Alt dette giver gode forudsætninger for liv af smådyr og fisk, men der er i vandløbet også flere spærringer i form af væltede træer, grene og stenstyrt, som begrænser den frie bevægelse og gydemulighederne for vandrefisk, heriblandt havørred.


Da medlemmer af Svendborg Sportsfiskerforening kontaktede frivillighedskoordinator Søren Knabe fra Havørred Fyn omkring et muligt projekt i Christinedalsbækken, var han derfor også hurtig til at gribe idéen om at gøre forholdene i vandløbet endnu bedre. Sammen gennemgik de vandløbet og søgte tilladelse hos Svendborg Kommune til et projekt, hvor der med håndkraft åbnes op for spærringer og efterfølgende udlægges gydegrus på udvalgte steder. Tilladelsen blev givet i maj 2023.

Før udførelse af projektet blev det dog besluttet at få en viden om den nuværende fiskebestand i vandløbet. Formålet med dette var både at kunne evaluere effekten af projektet efterfølgende, men også at vurdere om der eventuelt er behov for at understøtte projektet med udsætning af fiskeyngel. Torsdag d. 14. september var Søren Knabe (Havørred Fyn), Ole Aggeboe (Grusbanden) og Jakob Humaidan (Svendborg Sportsfiskerforening) derfor mødt op for at elfiske i Christinedalsbækken. Der blev fisket på afgrænsede stræk i vandløbet, hvorefter fangne fisk blev målt, registreret og genudsat.


Resultatet af elfiskeriet var meget positivt. På den nederste del af vandløbet, tæt på havet, blev der på 50 m fanget 48 ørreder i længder varierende fra 7 til 27 cm. Tager man højde for vandløbets bredde, svarer dette til en tæthed af yngre ørred på 127 stk. pr. 100 m2, hvilket placerer tætheden i kategorien ”god”. Højere oppe i vandløbet var der også fisk, men væsentligt færre end på det nederste stræk. Alt i alt viser dette, at det giver mening at udføre projektet, men også at Christinedalsbækken allerede i dag er en lille naturperle midt i Svendborg, som det er vigtigt at passe godt på. Derudover står det klart, at der er så godt et naturligt grundlag for en sund fiskebestand i vandløbet, at udsætning af fiskeyngel ikke er aktuelt. Projektet vil blive gennemført i det tidlige efterår 2023.


Hvis medlemmer af Svendborg Sportsfiskerforening ønsker at være med til at udlægge gydegrus i vandløbet, bedes de rette henvendelse til Jakob Humaidan pr. e-mail (se kontaktinfo under Vandplejeudvalget).