World Fish Migration Day 2022 (4)
World Fish Migration Day 2022 (1)
World Fish Migration Day 2022 (2)
World Fish Migration Day 2022 (3)

Projekt ved Nørreskov Bæk

Opdatering februar 2023!

Kære alle

Hermed fremsender jeg nogle før- og efterfotos af vores arbejde i Nørreskov Bæk i går. Alle fotos er navngivet kronologisk. Jeg har været nødt til at komprimere dem for at kunne sende dem med e-mail, men de burde være tilstrækkeligt store til de fleste anvendelsesformål. Ellers så skriv til mig, og vi må finde ud af noget - jeg har også en smule video derudefra. Ifht. lidt tekst om arbejdsdagen tænker jeg, at man kan plukke det, som er relevant til en nyhed el. lign., ud af nedenstående arbejdsbeskrivelse.

Vi var 7 medlemmer fra Svendborg Sportsfiskerforening afsted, og der var brug for alle mand til det manuelle arbejde med fjernelse af rør og åbning af vandløbet. Vi startede med betonrøret omtrent 100 m opstrøms skovvejen (Røroverkørsel 2 i tilladelsen). Dette gik ganske raskt og godt, og vi kunne hive rørene op i hele stykker med tovværk. Dernæst gik vi til rørlægningen med plastrør lidt længere opstrøms (Røroverkørsel 3 i tilladelsen), og her var der en del mere gravearbejde. Men efter et stykke tid, og en god graveindsats, havde vi opgravet og fjernet størstedelen af rørene og etableret et åbent tracé til vandløbet. Enkelte rørelementer lå så dybt i brinken, at vi måtte kappe dem så korte som muligt og blænde dem - vandløbet vil således ikke finde den vej i fremtiden men vil løbe i det åbne tracé.

På grund af den tunge vægt af betonrør og jordfyldte plastrør var vi tvunget til at placere opgravede rør ved arbejdslokaliteterne og havde ikke mulighed for at fragte dem ud til skovvejen. Vi foreslår, at entreprenøren henter dem i skoven, når han alligevel skal arbejde på røroverkørslen ved skovvejen om ikke så længe?

Dagen blev behørigt afsluttet med grillpølser og hyggeligt samvær ved Lunkebugten 🙂

Mvh. Jakob


Læs om forårets arbejde med at skabe fri passage for havørreden.
Artikel på Havørred Fyn


Nørreskov Bæk er de næste 5 år centrum i et projekt, der skal gøre den til gydeplads for havørreden.

Det hele startede med, at der i foråret 2022 blev udsat 1500 stk. smolt i udløbet, for at skabe en stamme der vil vende tilbage en gang i fremtiden.

I forbindelse med "Fish Migration Day" den 21. maj, tog foreningen hul på det arbejde, der skal sikre fri opgang i vandløbet. Med skovl og rive blev udløbet renset op og uddybet.
Senere skal der udlægges gydegrus og skjulesten i løbet.

Her er hvad Havørred Fyn skriver om projektet:

"På Tåsinge tager Svendborg Sportsfiskerforening for alvor fat om sagens kerne, da man her sikrer passage i det lille, men ufatteligt smukke vandløb, Nørreskov Bæk. Projektet på World Fish Migration Day omfatter rydning af tagrør. Men det er kun starten på et større restaureringsprojekt, som udføres af foreningen over de kommende år. Projektet vil på et senere tidspunkt omfatte udlægning af gydegrus og fritlægning af rørlagte overkørsler. Svendborg Sportsfiskerforening har på opfordring fra Havørred Fyn, valgt at adoptere bækken, og foreningen sikrer, at der fremover vil være passagemulighed ved bækkens udløb, så vandrefisk har frit slag i hele vandløbets længde."

Artiklen opdateres