World Fish Migration Day 2022 (4)
World Fish Migration Day 2022 (1)
World Fish Migration Day 2022 (2)
World Fish Migration Day 2022 (3)

Projekt ved Nørreskov Bæk

Nørreskov Bæk er de næste 5 år centrum i et projekt, der skal gøre den til gydeplads for havørreden.

Det hele startede med, at der i foråret 2022 blev udsat 1500 stk. smolt i udløbet, for at skabe en stamme der vil vende tilbage en gang i fremtiden.

I forbindelse med "Fish Migration Day" den 21. maj, tog foreningen hul på det arbejde, der skal sikre fri opgang i vandløbet. Med skovl og rive blev udløbet renset op og uddybet.
Senere skal der udlægges gydegrus og skjulesten i løbet.

Her er hvad Havørred Fyn skriver om projektet:

"På Tåsinge tager Svendborg Sportsfiskerforening for alvor fat om sagens kerne, da man her sikrer passage i det lille, men ufatteligt smukke vandløb, Nørreskov Bæk. Projektet på World Fish Migration Day omfatter rydning af tagrør. Men det er kun starten på et større restaureringsprojekt, som udføres af foreningen over de kommende år. Projektet vil på et senere tidspunkt omfatte udlægning af gydegrus og fritlægning af rørlagte overkørsler. Svendborg Sportsfiskerforening har på opfordring fra Havørred Fyn, valgt at adoptere bækken, og foreningen sikrer, at der fremover vil være passagemulighed ved bækkens udløb, så vandrefisk har frit slag i hele vandløbets længde."

Artiklen opdateres